TEIRA ESMATGES, MARIA ROSA

Category: SENIOR LECTURER
Academic profile: Doctorate
Department: ENVIRONMENT AND SOIL SCIENCES AND CHEMISTRY
Email: rosa.teira@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Master's Degree in Soil and Water Management 1 RESIDUE MANAGEMENT AND VALORISATION THROUGH THE SOIL
Erasmus Mundus Master's Prog. in Mediterrean Forestry and Natural Resources 1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASESSMENT IN FORESTRY OPERATIONS AND INDUSTRIES
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 ADVANCED TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGIES
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 APPLIED PHOTONICS TO FOOD SECTOR, AND BIOPROCESSES, BIOPHOTONICS, NANOPHOTONICS
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 BUSINESS INDICATORS AND ACCOUNTING
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 BUSINESS TAXATION
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 CASE STUDIES
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 COMMUNICATION AND NEGOTIATION
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 COMUNICATION SYSTEMS AND PRODUCTION MANAGEMENT
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 CONTROL AND AUTOMATISATION SYSTEMS
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 DECISION THEORY
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 ECONOMICS OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 ENZYMATIC BIOTECHNOLOGY
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 FOOD AND BIOPROCESS ENGINEERING
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 INDUSTRIAL LEADERSHIP
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 LEGISLATION, BIOETHICS, PROTECTION AND EXPLOITETION OF RESULTS
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 MACROECONOMIC ANALYSIS
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 MEASURING SYSTEMS AND INSTRUMENTS
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 SENSORS AND DATA ACQUISITION
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 TECHNICAL INNOVATIONS IN AGRIFOOD AND BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 TRANSPORTATION, DISTRIBUTION AND LOGISTICS
Degree in Food Science and Technology 4 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND WASTE MANAGEMENT
Degree in Agricultural and Food Engineering 4 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND IMPACT ASSESSMENT
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 MANAGEMENT OF ANIMAL BY-PRODUCTS AND RESIDUES

Research

Research profile: Sòls i Aigües
Research projects Start date End date Main researchers
Evaluación agronómica de estrategias para maximizar la eficacia del nitrogeno y reducir el lavado de nitrato en el cultivo de maíz 01/01/2010 30/04/2013 JAUME LLOVERAS VILAMANYA
Evaluación de estrategias para maximizar la eficiencia del nitrógeno y el secuestro de carbono en sistemas de cultivo de maíz de alta producción (MaxNefireg) 01/01/2013 31/12/2015 JAUME LLOVERAS VILAMANYA
Intensificación del cultivo del olivo. Uso del agua de riego y abonado N-K para optimizar la producción y calidad del aceite 01/03/2009 29/02/2012 JOSEP RUFAT LAMARCA
Sistemas cerealísticos sostenibles y suelos más saludables en el arco Mediterráneo 01/09/2022 31/08/2026 DANIEL PLAZA BONILLA, MARIA ROSA TEIRA ESMATGES
Evaluación de las pérdidas de nitrógeno por drenaje en campo con lisímetros de capilaridad pasiva tipo 'Gee': aplicación a purines y fertilizantes minerales con inhibidor y sin inhibidor de la nitrifi 12/04/2005 11/04/2007 JOSEP MARIA VILLAR MIR
Mejora en la eficiencia fertilizante de purines tratados con inhibidores de la nitrificación: evaluación ambiental, económica y productiva 28/12/2000 27/12/2001 JOSEP MARIA VILLAR MIR
Mejora de la eficiencia fertilizante de purines aplicados junto con inhibidores de la nitrificación: evaluación ambiental.económica y productiva 28/12/2001 27/12/2004 JOSEP MARIA VILLAR MIR
Creació d'un material docent per a la millora de l'aprenentatge del paper de l'aigua en el sistema sòl-aigua-planta-atmosfera i de les tecnologies associades. 30/12/2009 29/12/2010 ANGELA DOLORES BOSCH SERRA
Thesis Year Direction
Estimating greenhouse gases and ammonia emissions from irrigated agricultural systems (fruit tree crops and forage crops) 2020 Teira Esmatges, Maria Rosa; Villar Mir, Josep Maria
Effect of nitrogen fertilisation and water management on GHG (N2O, CO2, and CH4) emissions from intensive Mediterranean agricultural systems 2015 M. Rosa Teira Esmatges; Angela D. Bosch Serra
Publications Year Authors Type
Estudios sobre gestión y tratamiento de deyecciones ganaderas en el LEA: un ejemplo de investigación orientada 2021 Flotats, Xavier; Bonmatí, August; Campos, Elena; Teira Esmatges, M. Rosa; Palatsi, Jordi; Magrí, Albert; Illa, Josep Capítols altres llibres
Effect of N dose, fertilisation duration and application of a nitrification inhibidor on GHG emissions from a peach orchard 2020 Vilarrasa M.; Teira M.R. ; Pascual M.; Villar J.M.; Rufat J. Article d'investigació
Laboratory assessment of ammonia volatilization from pig slurries applied on intact soil cores from till and no-till plots 2020 Stefania C. Maris; Angela D. Bosch-Serra; M.Rosa Teira-Esmatges; Francesc Domingo-Olivé; Elena González-Llinàs. Article d'investigació
Ammonia volatilisation from pig slurry and ANS with DMPP applied to Westerwold ryegrass (Lolium multiflorum Lam., cv. Trinova) under Mediterranean condition 2020 Vilarrasa M.; Teira M.R.; González Llinàs E.; Domingo Olivé F.; J.M. Villar JM. Article d'investigació
Effect of N dose on soil GHG emissions from a drip-fertigated olive (Olea europaea L.) orchard 2019 Vilarrasa M.; Teira M.R. ;Villar J.M.; Rufat J. Article d'investigació
Effect of Stover Management and Nitrogen Fertilization on N2O and CO2 Emissions from Irrigated Maize in a High Nitrate Mediterranean Soil. 2017 Maris, S.C.; Lloveras, J.; Vallejo, A.; Teira Esmatges, M.R. Article d'investigació
Effect of fertilising with pig slurry and chicken manure on GHG emissions from Mediterranean paddies 2016 Maris, S.C.; Teira Esmatges, M.R.; Bosch Serra, A.D.; Moreno García, B.; Català, M.M. Article d'investigació
Assessment of a composting process for the treatment of beef cattle manure 2015 Magri, A.; Teira Esmatges, M.R. Article d'investigació
Effect of irrigation, nitrogen application, and a nitrification inhibitor on nitrous oxide, carbon dioxide and methane emissions from an olive (Olea europaea L.) orchard 2015 Maris, S.C.; Teira Esmatges, M.R.; Arbones, A.; Rufat, J. Article d'investigació
Influence of irrigation frequency on greenhouse gases emission from a paddy soil 2015 Maris, S.C.; Teira Esmatges, M.R.; Catala, M.M. Article d'investigació
Ammonia Emissions from different fertilizing strategies in Mediterranean rainfed winter cereals 2014 Bosch-Serra AD, Yagüe MR, Teira-Esmatges MR. Article d'investigació
Processos de degradació i protecció de sòls 2011 M. Rosa Teira; Jaume Porta; Miquel Aran Capítol de llibre d'investigació
La fertilización de la alfalfa  2010 Lloveras J; Santiveri F; Teira MR; Ballesta A; Chocarro C. Article en revista divulgativa
La conservació del sòl 2008 Teira, M.R.; Zudaire, Ü. Publicació electrònica docent
Informe per a la millora de la gestió dels purins porcins a Catalunya. Informe para la mejora de la gestión de los purines porcinos en Cataluña. Informes del CADS 5. 2008 Teira Esmatges, M.R. Document científic-tècnic
Purins: gestió i reducció. Dossier econòmic del 19-25 d'abril de 2008. 2008 Garriga J. (amb continguts i aportacions específiques de Teira M. R.) Article en premsa
Informe per a la millora de la gestió dels purins porcins a Catalunya. Resum executiu. Informe para la mejora de la gestión de los purines porcinos en Cataluña. Resumen ejecutivo. Informes del CADS 5. 2008 Teira Esmatges, M. R. Document científic-tècnic
Aproximació a la producció i composició de les dejeccions porcines 2008 Babot, D.; Teira, M.R.; García, P.; Borràs, M. Informes de recerca
Aproximació a la producció i composició de les gallinasses 2008 Teira M. R., Babot D. Informes de recerca
Estimació de la producció i composició dels fems del sectori boví 2008 Teira M. R., Babot D., García P. Informes de recerca
Informe sobre la desodorització de les dejeccions ramaderes 2008 Teira M. R., Montraveta P. Informes de recerca
Pàgina web de GESFER sobre la gestió integral de les dejeccions ramaderes 2008 Teira, M.R.; Hermida, B. Pàgina web
Fitxes de divulgació (en premsa especialitzada): - Fitxa 2: Minimització en origen de les dejeccions ramaderes - Fitxa 3: Emmagatzematge de les dejeccions ramaderes - Fitxa 4 (fitxa múltiple): Aplicac 2008 Teira, M.R.; Hermida, B. Altres
Què són i per a què serveixen les Agendes 21? 2008 Teira, M.R.; Zudaire, Ü. Publicació electrònica docent
La conservació del paisatge 2008 Teira, M.R.; Zudaire, Ü. Publicació electrònica docent
Evaluación de factores condicionantes de la producción de purines de porcino en condiciones de campo 2008 Babot D., Teira M.R., Gallart R., Borràs M., Boixadera J. Acta congrés
Ammonia volatilization in winter rain fed cereal fertilized with pig slurry 2008 Teira Esmatges,, MR.; Bosch AD.; Domingo F.; Rosselló A. Article d'investigació
Winter cereal response to manure and mineral N fertilization. 2008 Domingo F., Rosselló A., González E., Teira-Esmatges M.R., Serra J. Article d'investigació
Assessment of the behaviour of the nitrification inhibitor DMPP: a 3-year irrigated raygrass field experiment 2008 Villar, J.M.; Teira Esmatges, M.R.; Hermida, B.; Fonseca, F.; Ferrer, F.; Villar, P. Article d'investigació
Field trip guide. Mixed agricultural systems. 2007 Teira Esmatges M.R., Villar J.M., Nabau C., palatsi J., Caba M., Piñol J. Document científic-tècnic
Fichas de fertilización de cultivos. La fertilización de la viña. 2007 Ubach, N.; Teira, M.R. Document científic-tècnic
Towards a better efficiency in N use. 15th Nitrogen workshop. 2007 Bosch Serra, À. D., Teira Esmatges, M.R. i Villar Mir, J.M. Editor actes congrés
Agriculture and Agri-food Production in Perspective. Profile of the Sector in Catalonia 2006 Estany J, Balcells MA, Ballesta A, Cantero C, Colom A, Enciso P, Garcia-pascual, Millan JS, Motilva MJ, Olarieta JR, Impla, Sanuy D, Saura S, Teira MR, Tor M, Villar C, Michelena A, Marti, Pique M, Ma Publicació electrònica
Propostes per la millora de la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, (propuestas para la mejora de la gestión agrícola de las deyecciones ganaderas). 2006 Teira MR., Villar JM., Cantero C., Lloveras J., Santiveri F., Berenguer F., Domingo F., Teixidor N., Serra J., Pagès JM., Babot D. Document científic-tècnic
Fichas de fertilización de cultivos. La fertilización de: la colza, la alfalfa, el almendro, el arroz, la oliva, el maíz, los cereales de invierno, los cítricos, los frutales de regadío. 2006 Ubach, N.; Teira, M.R. Document científic-tècnic
Emmagatzematge de dejeccions ramaderes 2006 Ubach, N.; Teira M.R. Article en revista divulgativa
Requisitos para la higienización de productos orgánicos. Revisión bibliográfica. 2005 Ubach, N.; Teira, M.R. Article en revista divulgativa
Introducción al diseño de explotación porcina: 1. Condicionantes legales 2005 Averós, X.; Teira, M.R. Valdelvira, J.; Babot D. Article en revista divulgativa
Labores de incorporación de abonos orgánicos al suelo 2005 Ubach N, Teira MR, Boixadera J. Article en revista divulgativa
Buenas prácticas agrícolas. 2005 Ubach, N.; Teira M.R. Document científic-tècnic
Bones pràctiques agràries d'aplicació dels fertilitzants. 2005 Teira, M.R.; Ubach, N. Article en revista divulgativa
Agua. Legislación. Programa de evaluación de la calidad del agua de riego. Agua y riego localizado: ¿qué conviene saber?. Reutilización de agua residual depurada para riego 2004 Teira, M.R.; Bosch, A.D. Document científic-tècnic
Programa de gestión del abonado nitrogenado 2004 Teira, M.R.; Bosch, A.D. Document científic-tècnic
Proyecto Life TRAMA (Técnicas de Reorganización AMbiental Agraria). Sistema de Información Geográfica-Sistema de Sensibilización Medioambiental. Metodologías de realización de los mapas correspondient 2004 Teira, M.R.; Ubach, N.; Farré, D.; Martínez, J.A.; Gómez, S. Llibre d'investigació
Guidelines for the application of best environmental practices (BEPs) for the rational use of fertilisers and the reduction of nutrient loss from agriculture for the Mediterranean region. En: United N 2004 Boixadera, J.; Bosch, A.D. Sió, J.; Teira, M.R. Review
Guidelines for the application of best environmental practices (BEPs) for the rational use of fertilisers and the reduction of nutrient loss from agriculture for the Mediterranean region. 2004 Boixadera J., Bosch A.D., Sió J., Teira M.R. Document científic-tècnic
Wheat nutrient removal using pig slurry on over-fertilized soils 2004 Guillaumes E, Carrasco I, Arán P, Teira-Esmatges MR, Villar JM. Review en premsa
Programa de fertirrigació 2004 Teira M.R.; Bosch, A.D. Document científic-tècnic
A method for livestock waste management planning in NE Spain 2003 Teira-Esmatges MR, Flotats X. Article d'investigació
Management and treatment of livestock residues 2001 Teira MR, E Campos, A Bonmatí i X Flotats Llibre d'investigació
Gestión de subproductos y resíduos derivados de la producción porcina 2001 Babot, D.; Martínez, L.; Teira, M.R. Article en revista divulgativa
Planes de gestión de residuos ganaderos. Estudio de casos. 2001 Boixadera J, Teira M.R. (eds.) Llibre d'investigació
Aplicación agrícola de residuos orgánicos 2001 Boixadera J, Teira MR. (eds.) Llibre d'investigació
El proceso de secado de purines en el marco de una gestión integral de residuos ganaderos 2000 Flotats, X.; Bonmatí, A.; Campos, E.; Teira Esmatges, M.R. Article en revista divulgativa
Fluxes of N2O and N2 from irrigated soils of Catalonia (Spain) 1998 Teira-Esmatges MR, Van Cleemput O, Porta-Casanellas J. Article d'investigació
Capítulo 1. Bases microbiológicas. Microorganismos nitrificantes, desnitrificantes y con capacidad para acumular fósforo 1996 Teira, M.R. Capítol de llibre docent
Estudio de las transformaciones del nitrógeno en suelos agrícolas. Pérdidas hacia el medio. 1996 Teira, M.R. Capítol de llibre docent