Accés

Perfil d'ingrés

L’accés al grau en Enginyeria Agrària i Alimentària està regulat per la preinscripció universitària en general. Per a més informació, podeu adreceu-vos a l’Oficina de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a l’Edifici del Rectorat, o bé podeu consultar aquest enllaç.

Via d'accés, opció i nota de tall (Més informació)

Tot i que el grau és de lliure accés per a qualsevol persona, és aconsellable, que els estudiants que desitgin cursar-lo hagin realitzat estudis previs en:


Estudis previs
PAU: Cientificotècnica
CFGS: Anàlisi i Control (LOGSE)
Dietètica (LOGSE)
Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE)
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries (LOGSE)
Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE)
Indústria Alimentària (LOGSE)
Indústries de Procés Químic (LOGSE)
Paisatgisme i Medi Rural (LOE)
Vitivinicultura (LOE)
*Reconeixement de crèdits segons el cicle formatiu de grau superior

 

Notes de tall

Taules de Ponderació

Procediment de preinscripció i admissió

Preinscripció universitària. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.