Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Curs acadèmic

2023-2024

Crèdits ECTS

240 ECTS

Preu crèdit ECTS

18,46€

Centre que l'imparteix

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Any d'inici

Curs 2010-11

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (50%) / Castellà (45%) / Anglès (5%)

Places

60

Coordinació

Alvaro Fernandez Serrano etseafiv.coordgeaa@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Cursos Zero
Cursos Zero
Cursos Zero
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Els estudis de grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (GEAA) de la Universitat de Lleida es van iniciar el curs acadèmic 2010/11, com a continuació dels estudis inicials d'Enginyeria Tècnica Agrícola que es van impartir des de l'any 1972. 

Amb una clara vocació pràctica, aquest Grau ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària, amb una estreta relació amb el teixit agrari del nostre entorn.

La formació s’organitza en els àmbits de la ciència del sòl, la botànica i fisiologia vegetal, la producció agrícola i ramadera, l'enginyeria rural i ambiental, la gestió del territori, l'agroindústria, l'enginyeria dels espais verds i el paisatgisme, l'economia i política agrària, la biotecnologia, i l'agricultura i ramaderia de precisió.

El Grau té la seva continuació amb el Màster d'Enginyeria Agronòmica, que habilita per les atribucions professionals de la professió d'Enginyer Agrònom.