MARTINEZ PASCUAL, NURIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: ENGINYERIA AGROFORESTAL
Email: nuria.martinezpascual@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 2 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ